Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden

I projektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden – Grundvattenkartläggning är målet att undersöka nya möjligheter inom vattenhushållningen och skapa beredskap för det ändrade klimatet. Lösningar och modeller som tas i bruk under projekttiden är tillgängliga för alla markägare i Finland.

Projektägare är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Mer info om projektet finns på Lantbrukssällskapets hemsida